Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a https://ilovecookies.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: https://ilovecookies.hu


A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: I Love Cookies Kft.
Székhely címe: 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-297599
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 25941629-5610-113-01
Adószám: 25941629-2-42
Bankszámlaszám : 11709088-21452505
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A.
Telefon: 06-70-391-0742 (normál díjszabású)
E-mail: info@ilovecookies.hu
Nyitva tartása:
• hétfőtől - péntekig, megbeszélés alapján: 6. 30 - 16 - óráig
• szombaton: 8 - 14 - óráig
• vasárnap: zárva


Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.


A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása


Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. Kérdés esetén a vevőszolgálat nyújt tájékoztatást.


Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a felmerülő csomagolás költségeit. A kiszállítás összegét a mindenkori díjszabás táblázat tartalmazza.


Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időintervallumban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a termékek sértetlenségét ellenőrizni. Észrevétel esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)
3. Bankkártyás fizetés
Az ilovecookies.hu részére a biztonságos és kényelmes fizetést a Barion Payment Zrt biztosítja. MNB engedélyszám: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a webshopunkhoz nem jutnak el. A fizetés a Barion fizetési oldalán történik, mely egy, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és előírásai szerint működő oldal. Az ilovecookies.hu az Ön kártya- és számlaadatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, és abba betekintést nem is nyerhet.


Elállási jog
"2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:I Love Cookies Kft. 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A., info@ilovecookies.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő"

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (I Love Cookies Kft. 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.


2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (I Love Cookies Kft. info@ilovecookies.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,fotóval alátámasztva,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

Adatvédelmi tájékoztató


Az I Love Cookies Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.


Az adatkezelő címe: 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A.
Az adatkezelő elérhetősége: info@ilovecookies.hu, 06-70-391-0742


Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.


Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.


Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.


A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím


Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Az I Love Cookies Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően a webáruház információs rendszerében harmadik féltől elzártan vannak.


A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.


A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.


Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.


Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)